โครงการ

คูโบต้าฟาร์ม

(KUBOTA Farm)

พื้นที่: 220 ไร่

จังหวัด: ชลบุรี

 
 

หลักการดีไซน์

ออกแบบให้ KUBOTA Farm เป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของ
คูโบต้า บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เพื่อยกระดับให้เป็น "เกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ผลลัพธ์คุ้มค่า" ทุกตารางเมตรด้วยเกษตรวิถีใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำพาเกษตรกรไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

การผสมผสานที่ลงตัว

แผนผังโครงการ

ภาพโครงการ


เริ่มต้นสร้างฟาร์มวันนี้