การเพาะปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน

การเพาะปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การคัดเลือกและบ่มเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า การย้ายปลูก การผสมเกสร การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว