บริษัท เกษตรอินโน จำกัด เวอร์ชัน Odoo 15.0+e

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

2c2p Payment Acquirer
The module allow the customers to make payments on Odoo website using 2c2p Payment Gateway. The module facilitates 2c2p integration with Odoo
Odoo Website Guest Checkout
The module allows you to disallow guest checkout for customers. The customers would need to login to make a purchase on the Odoo website.
ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
บัญชี
การบัญชีวิเคราะห์
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
จุดขาย
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
eCommerce
Sell your products online
การผลิต
Manufacturing Orders & BOMs
การใช้จ่าย
Submit, validate and reinvoice employee expenses
เว็บไซต์
สร้างและปรับแต่งแอป Odoo ของคุณ
บุคลากร
บุคลากร
OS Disable Quick Create
Disable "quick create" for all and "create and edit" for specific models
Roots - API Base
Interface Base
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร
Generate recurring invoices and manage renewals
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
บล็อก
Publish blog posts, announces, news
Live Chat
Chat with your website visitors
สัญญาของบุคลากร