K-iField (เค ไอ ฟิลด์)

แอปพลิเคชั่น จัดการฟาร์ม 

ทำให้การทำฟาร์มเป็นเรื่องง่ายและสนุกยิ่งขึ้น

K-iQ (เค ไอ คิว)

แอปพลิเคชั่นจัดคิวงานเครื่องจักร 

ทำให้การจัดคิวงานเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น