บริการออกแบบและพัฒนาฟาร์ม

เริ่มต้นออกแบบโลกเกษตร
ในแบบของคุณ

ช่วยให้คุณเริ่มต้นโลกเกษตรได้ง่ายขึ้น ด้วย 3 บริการด้านการทำฟาร์มเกษตร 

► บริการออกแบบฟาร์มเกษตร

► ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อทําฟาร์มเกษตร

► บริการให้คําปรึกษาวางแผนดําเนินงานภายในฟาร์มและบุคลากรในการดูแลฟาร์ม

เริ่มต้นฟาร์มในฝัน

ผลงานของเรา

โครงการเสร็จสมบูรณ์

100%

โครงการ: คูโบต้าฟาร์ม (KUBOTA Farm)

ขนาดพื้นที่ 220 ไร่ จังหวัดชลบุรี

เกษตรอินโน ให้บริการ

  • บริการออกแบบฟาร์มเกษตร
  • ให้คำปรึกษาและควบคุมการพัฒนาพื้นที่เพื่อทำฟาร์มเกษตร
  • บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเพาะปลูกและการบริการจัดการบุคลากรในฟาร์ม

ชมภาพ และ รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเสร็จสมบูรณ์

100%

โครงการ: ณ นา ฟาร์ม (NANA Farm)

ขนาดพื้นที่ 3.3 ไร่ จังหวัดมหาสารคาม

เกษตรอินโน ให้บริการ

  • บริการออกแบบฟาร์มเกษตร
  • ให้คำปรึกษาและควบคุมการพัฒนาพื้นที่เพื่อทำฟาร์มเกษตร

ชมภาพ และ รายละเอียดเพิ่มเติม

เราใกล้จะเสร็จแล้ว!

80%

โครงการ: เบญจิตะ ฟาร์ม

ขนาดพื้นที่ 47 ไร่ จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรอินโน ให้บริการ

  • บริการออกแบบฟาร์มเกษตร
  • ให้คำปรึกษาและควบคุมการพัฒนาพื้นที่เพื่อทำฟาร์มเกษตร

ชมภาพ และ รายละเอียดเพิ่มเติม

เราใกล้จะเสร็จแล้ว!

80%

โครงการ: ฟาร์ม ลุงพาน

ขนาดพื้นที่ 35 ไร่ จังหวัดราชบุรี

เกษตรอินโน ให้บริการ

  • บริการออกแบบฟาร์มเกษตร
  • ให้คำปรึกษาและควบคุมการพัฒนาพื้นที่เพื่อทำฟาร์มเกษตร

ชมภาพ และ รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

เริ่มต้นออกแบบฟาร์ม

ออกแบบและวางแผนได้ตามความต้องการ ด้วยการคำนึงถึงลักษณะดิน แหล่งน้ำ ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงในการทำเกษตร และมีแผนพัฒนาฟาร์มอย่างเป็นระบบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่า

ก่อสร้างและพัฒนาฟาร์ม

บริการก่อสร้างและพัฒนาฟาร์มโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ดูแลตั้งแต่รายการวัสดุก่อสร้าง ควบคุมงานขุดเจาะปรับพื้นที่ วางระบบต่างๆให้เป็นไปตามแผน เพื่อลดความผิดพลาดระหว่างการพัฒนา

อมรมและดูแลฟาร์ม

บริการอบรมและดูแลฟาร์ม โดยใช้องค์ความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร KUBOTA (Agri) Solutions มาวางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม พร้อมแนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมในฟาร์ม ให้เกิดความคุ้มค่าและบริหารจัดการฟาร์มได้สะดวก

เริ่มต้นสร้างฟาร์มวันนี้